Sluiten

Categorieën

Filters

   Privacyverklaring

   Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op gegevensverwerking door:

   Ecobusters GmbH, Wiesenstrasse 15, 71263 Weil der Stadt Duitsland

   Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf: Ecobusters GmbH, Wiesenstrasse 15, 71263 Weil der Stadt Duitsland, telefoon: +49 (0) 7033 468675, e-mail: [email protected]. Als u vragen heeft over gegevensbescherming en / of rechten of claims met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, stuur ons dan een e-mail naar i[email protected].

    

   1. ALGEMENE OPMERKINGEN EN VERPLICHTE INFORMATIE

   De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring Bij het gebruik van deze website worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

    

   De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

   Ecobusters GmbH
   Wiesenstrasse 15 71263 Weil der Stadt Duitsland
   Telefoon: +49 (0) 7033 468675
   E-mail: [email protected]

   De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bv. Namen, e-mailadressen, enz.).

    

   2. GEGEVENSVERZAMELING OP DEZE WEBSITE

   BIJ HET BEZOEKEN VAN DE WEBSITE
   Wanneer u deze website bezoekt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server op onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder enige actie van uw kant vastgelegd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

   • IP-adres van de aanvragende computer
   • Datum en tijd van toegang
   • Naam en URL van het opgeroepen bestand
   • Website van waaruit toegang wordt verkregen (verwijzende URL)
   • Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider

   De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

   Zorgen voor een vlotte verbinding met de website
   Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website
   Evaluatie van systeembeveiliging en -stabiliteit, evenals voor andere administratieve doeleinden.

   De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies over u persoonlijk te trekken.

   Daarnaast gebruiken we cookies en analyseservices wanneer u onze website bezoekt. Meer gedetailleerde uitleg vindt u in de paragrafen 4 en 5 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

   OPSLAG DUUR
   Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. Fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

   RECHT OP DATA PORTABILITY
   U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

   SSL of TLS-ENCRYPTIE
   Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als websitebeheerder stuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

   RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING
   U heeft het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

   • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de test heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
   • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is / gebeurt, kunt u in plaats van verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
   • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.
   • Als u bezwaar heeft gemaakt in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

   Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden toegestaan ​​met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon. of om redenen van groot openbaar belang verwerkt door de Europese Unie of een lidstaat.

   COOKIES
   We gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die bij uw bezoek aan onze website op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone etc.) worden opgeslagen. Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

   Er wordt informatie opgeslagen in de cookie die resulteert in verband met het specifieke apparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij direct uw identiteit kennen.

   Wij gebruiken tijdelijke cookies om het gebruik van de website mogelijk te maken, de winkelwagen te herkennen en daarmee het winkelen mogelijk te maken. De cookies worden na het afronden van een bestelling of uiterlijk voor 30 dagen verwijderd.

   Om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren gebruiken we tijdelijke cookies, die gedurende een bepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u ons al bezocht heeft en welke invoer en instellingen u heeft gemaakt, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

   Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en voor u te evalueren om ons aanbod te optimaliseren (zie sectie 5). Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze site automatisch te herkennen dat je ons al eens hebt bezocht. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd.

   De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn vereist voor de doeleinden die worden genoemd om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met art. 6 par. 1 s. 1 lit. f AVG.

   De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Als u cookies echter volledig uitschakelt, is het mogelijk dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

   VRAGEN PER E-MAIL, TELEFOON OF TELEFAX
   Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daarvan afgeleide persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de afhandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

   Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (b) AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de vragen die naar ons worden gestuurd (artikel 6, lid 1, punt f AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG). ) als dit werd gevraagd.

   De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. Nadat uw verzoek is verwerkt). Om wettelijke bepalingen - in het bijzonder de wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

    

   3. HOSTING EN CONTENT LEVERINGSNETWERK (CDN)

   Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden geregistreerd, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kan v. een. IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens gegenereerd via een website. De hoster wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten uit te voeren (Art. 6 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 lid. 1 lit. f AVG). Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor de voor zover dit nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

    

   4. ANALYSETOOLS EN RECLAME

   TRACKING TOOLS
   De hieronder vermelde trackingmaatregelen die door ons worden gebruikt, worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, lit. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen we zorgen voor een op behoeften gebaseerd ontwerp en continue optimalisatie van onze website. Aan de andere kant gebruiken we trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en voor u te evalueren om ons aanbod te optimaliseren. Deze belangen dienen als gerechtvaardigd te worden beschouwd in de zin van voornoemde regeling.

   De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende trackingtools.

   GOOGLE ANALYTICS

   We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google"). In deze context worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en worden cookies (zie paragraaf 4) gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals

   • browsertype / -versie,

   • het gebruikte besturingssysteem,

   • Verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),

   • Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),

   • tijdstip van het serververzoek,

   tijd en omvang van de bestelling,

   worden verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik ten behoeve van marktonderzoek en op behoeften gebaseerd ontwerp van deze website. Deze informatie kan ook worden overgedragen aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens ons verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere Google-gegevens. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

   U kunt de installatie van cookies voorkomen door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij wijzen u er echter op dat in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.

   U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld door een browser-add-on (https: // tools) te downloaden en te installeren. .google.com / dlpage / gaoptout? hl = de).

   Als alternatief voor de browser-add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die de toekomstige verzameling van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website verhindert. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

   Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics is te vinden in het Google Analytics Help Center (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

    

   5. RECHT VAN VERZET

   Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

    

   6. GEGEVENSBEVEILIGING

   We gebruiken de wijdverbreide SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund wanneer u onze website bezoekt. U kunt zien of een enkele pagina van onze website in gecodeerde vorm wordt verzonden door de gesloten. We gebruiken ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

    

   7. UPDATE EN WIJZIGING VAN DIT PRIVACYBELEID

   Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en dateert van november 2020. U kunt de actuele gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde op de website www.ecobusters.de raadplegen en afdrukken.

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking